Η επερχόμενη επανάσταση στην ανθρώπινη ενδυνάμωση

0
Η επερχόμενη επανάσταση στην ανθρώπινη ενδυνάμωση

«Λες ότι θέλεις επανάσταση»

Αυτή είναι πραγματικά μια εποχή ασυνέχειας. Τα παλιά μοντέλα θεσμικής εκπαίδευσης, οι παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί, η συμβατική συμβουλευτική και οι φθαρμένες πορείες προς την ευκαιρία ξεφτίζουν. Επιπλέον είναι άνισοι. Τα ελίτ ιδρύματα είναι σε θέση να παρέχουν στους ψηφοφόρους τους δυσανάλογα πλεονεκτήματα, ενώ όσοι δεν έχουν πρόσβαση λόγω τοποθεσίας, οικονομικών πόρων ή κοινωνικής θέσης δεν μπορούν να πάρουν τα «χρυσά εισιτήρια» και πρέπει να αρκεστούν σε μια θέση πίσω από το πλήθος.

Στο μοντέλο κληρονομιάς του ανθρώπινου δυναμικού που περιγράφηκε προηγουμένως στο Μέρος II αυτής της σειράς, μια ποικιλία από ανθρώπινους μεσάζοντες παραδοσιακά χρησιμεύουν για να γεφυρώσουν το χασμουρητό χάσμα μεταξύ της προσφοράς ταλέντων και της πλευράς της ζήτησης των ευκαιριών. Καλέστε τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, συμβούλους προσανατολισμού, δάσκαλους, γονείς, φίλους. Η ίδια η πολυπλοκότητα του τοπίου της απασχόλησης, ο αποδιοργανωμένος χαρακτήρας του παιδαγωγικού τοπίου, η αναποτελεσματικότητα με την οποία το ταλέντο προσπαθεί να βρει σχετικές ευκαιρίες υποδηλώνει ότι οι ανθρώπινες προσεγγίσεις από μόνες τους είναι ανεπαρκείς. Αυτό που είναι πιθανό να προκύψει είναι νέα υβριδικά μοντέλα που κάνουν χρήση του και τα δυο ανθρώπινη επαφή και επιστήμη δεδομένων.

Μια σειρά από πολλά υποσχόμενες καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνολογία αρχίζουν να συμπληρώνουν τη μέση που λείπει που διαχωρίζει τα ταλέντα από τις ευκαιρίες, τους μαθητές από τους εργοδότες, τους πολίτες από τον σκοπό. Ωστόσο, τέτοιες καινοτομίες μέχρι τώρα έχουν προωθήσει την υπόθεση αποσπασματικά, τροφοδοτούμενη από τα τοπικά συμφέροντα των επενδυτών που αναζητούν κέρδος. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα νέο είδος κρίσιμης μάζας καινοτομίας και νέα μοντέλα χρηματοδότησης που θα οδηγήσουν την καλλιέργεια ανθρώπινου κεφαλαίου σε κλίμακα και θα ενσωματώσουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μια ουσιαστική προσέγγιση για την προσωπική ψηφιακή ταυτότητα αναδύεται από ένα χαρτοφυλάκιο καινοτομιών που επιτρέπουν στο άτομο – όχι σε ένα ίδρυμα – να ελέγχει τα δεδομένα του και το απόρρητο που το προστατεύει. Αυτό περιλαμβάνει παραδοσιακούς τύπους πληροφοριών «κάρτας αναφοράς», αλλά

θα υποστηρίξει τελικά έναν πολύ ευρύτερο ιστό αυτο-αναπαράστασης που καταδεικνύει επιτεύγματα, χαρακτήρα και δυνατότητες. Επιπλέον, η νέα τεχνολογία ψηφιακής ταυτότητας θα χρησιμεύσει ως πύλες που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε τομείς όπως τα προσωπικά οικονομικά, ο σχεδιασμός ευεξίας και άλλα.

Η προσωπική ψηφιακή ταυτότητα είναι σημαντική ακριβώς επειδή είναι προσωπική, επειδή επιτρέπει υψηλό βαθμό προσαρμογής και προσαρμογής. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα μαθησιακά μέσα διατίθενται ολοένα και περισσότερο στον δημόσιο «κατανεμημένο χώρο», είτε προέρχονται από μια ενότητα προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, την εργασία ενός ανεξάρτητου καθηγητή που δημοσιεύει την εργασία του στο διαδίκτυο, ΜΚΟ, εργοδότες κ.λπ. Τι βλέπουμε στον κοινόχρηστο χώρο υπάρχει μια αυξανόμενη, αν και αποδιοργανωμένη σούπα μαθησιακών στοιχείων που είναι ώριμα για επανατοποθέτηση και αναμόρφωση. Που οδηγεί σε…

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ

Απαιτείται τεχνολογία ενορχήστρωσης για την επιμέλεια της καλύτερης λύσης για κάθε τελικό χρήστη και περίπτωση χρήσης. Το παραδοσιακό μονολιθικό μοντέλο μάθησης στο οποίο τα μαθησιακά στοιχεία ενσωματώνονται σε τάξεις πολλών ενοτήτων εξαμήνου που δεν προσφέρουν καμία προσαρμογή γίνεται ξεπερασμένο. Νέοι τρόποι για την εφαρμογή εξατομικευμένων, σχετικών πόρων στα πάθη και στους επαγγελματικούς στόχους ενός συγκεκριμένου ατόμου είναι πλέον πιο κοντά στο να γίνουν πραγματικότητα.

ΝΕΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρχίζουμε να βλέπουμε προσπάθειες να εξατομικεύσουμε τα μαθησιακά στοιχεία, ώστε να μπορούν να αναζητηθούν και να αναδημιουργηθούν από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, μια διαδικασία που αξιοποιεί την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και να τις κατανοεί με τρόπο που είναι εξαιρετικά εξατομικευμένος για δεδομένου τελικού χρήστη. Και καθώς το περιεχόμενο γίνεται όλο και πιο εξατομικευμένο και με δυνατότητα αναζήτησης, θα περιλαμβάνει κάποια έκδοση ενός «έξυπνου» επιπέδου μεταδεδομένων που ελέγχει την πρόσβαση, τη συναίνεση και τη χρηστικότητα από μόνο του.

Η αυξανόμενη ροή δομοστοιχειωμένων μαθησιακών μέσων στον δημόσιο χώρο είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αποσυναρμολόγησης. Μια τετραετής εμπειρία στο κολέγιο θα γίνει λιγότερη

ελκυστικό για πολλούς, όταν μια ποικιλία διαμεσολαβητών, με τη δυνατότητα της τεχνολογίας, θα είναι σε θέση να συνθέτουν μαθησιακές εμπειρίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις περιεχομένου, το μαθησιακό στυλ και τα πάθη σταδιοδρομίας ενός συγκεκριμένου τελικού χρήστη. Η τεχνολογία θα επιτύχει για τυποποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ό,τι κάνει το CRISPR για τις αλληλουχίες DNA – εξατμίζοντας τα βασικά στοιχεία προκειμένου να τα ανασυνθέσει με πιο σχετικούς και εξατομικευμένους τρόπους. Οι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν τέτοιες δυνατότητες ενορχήστρωσης μέσω μιας ποικιλίας προσεγγίσεων για το σχεδιασμό ολοένα και πιο έξυπνων πλατφορμών που βασίζονται στην επιστήμη των δεδομένων. Σκεφτείτε αυτό ένα παράδειγμα αποκατάστασης διαμεσολάβησης!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Καινοτομία εμφανίζεται επίσης στην ανάπτυξη νέων επιπέδων εμπειρίας χρήστη. Το VR/AR και οι αναδυόμενες μεταστροφικές προσεγγίσεις θα αυξήσουν τον αντίκτυπο και την «αξία παραγωγής» των ψηφιακών εμπειριών. Η ψηφιακή δίδυμη τεχνολογία θα επιτρέψει σε κάθε άτομο να αλληλεπιδράσει με μια ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού του, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδανικού εικονικού «εαυτού» που δημιουργεί έναν ορίζοντα φιλοδοξίας για πλοήγηση. Αυτή η ψηφιακή δίδυμη τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένα διαδραστικό μέσο για ένα άτομο για να αξιολογήσει τα επιτεύγματά του, να ορίσει ατζέντα μάθησης, να παρακολουθήσει την απόδοσή του, να δημιουργήσει υπευθυνότητα και πολλά άλλα. Και με την ταχεία πρόοδο του NLP (επεξεργασία φυσικής γλώσσας), αλληλεπίδραση με ένα ψηφιακό δίδυμο

θα γίνεται όλο και περισσότερο συνομιλητικός και ιδιαίτερα εξατομικευμένος σε αυτό το άτομο. Αυτές οι καινοτομίες θα επιτρέψουν νέες μορφές εικονικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ακόμη και θεραπείας.

Φυσικά αυτό που επίσης συνεπάγεται είναι η ανάγκη για υψηλό επίπεδο διαφάνειας και εμπιστοσύνης στις αλληλεπιδράσεις μας με την τεχνολογία. Θα χρειαστούμε ένα νέο επίπεδο ηθικής τεχνητής νοημοσύνης κατά τον σχεδιασμό αυτών των συστημάτων, ένα επίπεδο που δεν θα υπάγεται σε ειδικά συμφέροντα, αλλά θα είναι δίκαιο και οικουμενικό. Χρειαζόμαστε καθεστώτα που προστατεύουν το απόρρητο και διασφαλίζουν την ιδιοκτησία των δεδομένων από το άτομο.

Όσον αφορά τη συνεργασία ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης, θα χρειαστεί να αναπτύξουμε νέους κανόνες δέσμευσης. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ανάγκη για έναν άνθρωπο στο βρόχο γύρω από αποφάσεις υψηλής κρισιμότητας, όπως η αναζήτηση χειρουργικής επέμβασης για μια ιατρική πάθηση ή η ριζική αλλαγή στην καριέρα. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης για αποφάσεις ρουτίνας, χαμηλότερης κρισιμότητας είναι ένας πολλαπλασιαστής δύναμης για υπηρεσίες «όμοιες με τον άνθρωπο», που μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές και υπεύθυνες, επιτρέποντας έτσι την κλίμακα.

Εν ολίγοις, αυτό που παρουσιάζεται εδώ είναι ένα όραμα για την καλλιέργεια ανθρώπινου κεφαλαίου που στρέφει τα παραδοσιακά θεσμικά μοντέλα προς τα έξω. Η καλλιέργεια ανθρώπινου κεφαλαίου δεν θα υπόκειται πλέον στην τυραννία των καθιερωμένων οργανισμών. Αντίθετα, ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο θα καταστήσει τον προγραμματισμό ζωής, τον προγραμματισμό μάθησης, τα μαθησιακά μέσα και τις ευκαιρίες της ζήτησης διαθέσιμες σε όλους. Θα προκύψει νέα δυναμική με την οποία οι εργοδότες θα προσεγγίσουν πολλά υποσχόμενους υποψηφίους και θα τους προσφέρουν προσαρμοσμένα ταξίδια μάθησης και ευκαιριών. Τα άτομα από την πλευρά των ταλέντων θα εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο τα παραδοσιακά τετραετή προγράμματα κολεγίων και μεταπτυχιακών σχολών για αυτοκατευθυνόμενες σπονδυλωτές προσεγγίσεις για την πρόσληψη γνώσης που σχετίζονται ειδικά με τα μακροπρόθεσμα ενδιαφέροντά τους καθώς και με το μεταβαλλόμενο τοπίο της απασχόλησης. Ο αντίκτυπος αυτής της εξατομίκευσης μπορεί να ενισχυθεί από την ψηφιακή δίδυμη τεχνολογία, από ψηφιακά ρομπότ καθοδήγησης και παροχής συμβουλών ή από υβριδικά μοντέλα που περιλαμβάνουν ανθρώπινη παρέμβαση.

Οραματίζομαι τις κυβερνήσεις να συμμετέχουν στην οργάνωση της εθνικής τους δραστηριότητας ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου κινητοποιώντας εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ενταχθούν σε αυτό το νέο παράδειγμα, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία για να συρράψουν τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ταλέντων, να θέσουν προτεραιότητες χρησιμοποιώντας την επιστήμη δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν τι ποσά σε μια κοινωνικής κλίμακας υπηρεσία αντιστοίχισης μεταξύ των προσδοκιών για ταλέντο και των διαθέσιμων πόρων, και εισάγοντας ένα εντελώς νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στην ανάπτυξη της πολιτικής για το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Βλέπω την ανάγκη να μετατραπεί ο τομέας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από ένα σύνολο ταχυτήτων που στοχεύουν στο να διατηρήσουν το εργατικό δυναμικό συνεργάσιμο και παραγωγικό

σε ένα που έχει να κάνει με τη μεγιστοποίηση της αξίας και του δυναμικού ανθρώπινου κεφαλαίου χωρίς να είναι κτητικό, διατηρώντας παράλληλα στο μυαλό τους μεγαλύτερους κοινωνικούς στόχους.

Και οραματίζομαι έναν κόσμο ατόμων εξουσιοδοτημένων με ίση πρόσβαση και πόρους που είναι ελεύθερα να συρρέουν σε ευκαιρίες που τους ταιριάζουν και σε λεωφόρους για να εμπλακούν σε συμπεριφορές που σχετίζονται με αιτίες που ταιριάζουν στις αξίες και τα ιδανικά τους.

παρόμοιες αναρτήσεις

Leave a Reply